FTK har fra i år tatt over driften og gjennomføring av Østfold Triathlon. Det vil si at alt overskudd fra konkurransen går rett til klubben. Dette er midler som kan brukes til å subsidiere treningsleir, klubbtøy etc. Tidligere år har fokus vært at flest mulig fra klubben deltar. Nå er konkurransen blitt så stor at det er viktig med hjelp fra klubbmedlemmer på selve dagen. Håper derfor så mange som mulig fra klubben kan stille som funksjonærer på selve dagen. Dette er selvfølgelig helt frivillig og ønsker man selv å delta vises det forståelse for det. Påmeldingen vil åpne søndag 10.11.2013! Du kan registrere deg på linken som følger: https://topptid.no/races/register/race/1056..