Fredrikstad Triatlon 2013

  Etter å ha vært profilert i FB, kjente jeg presset før denne konkurransen. Spesielt å møte mennesker jeg ikke kjenner, som sier ”Å, du er han som skal vinne”… Det har jeg aldri sagt. Det var noe journalisten sa… Jeg hadde på forhånd håpet på en grei plassering, men...