Referat Årsmøte 2013

Referat årsmøte for FTK, 27.02.13   Referatet følger sakslisten.   1)     Vi godkjenner innkallelsen og kommer frem til at det er godkjent å kalle inn til møte gjennom Facebook, også i tiden fremover.   2)     Valg av ordstyrer : Axel Bendiksby...

Styret

På årsmøte 2013 ble følgende styre valgt inn: Leder: Axel Bendiksby Nestleder: Thomas Andresen Kasserer: Joshua Lisac Styremedlem 1: Geir Engdahl Styremedlem 2: Stian Lindberg Mathisen Styremedlem 3: Kari Anne B. Jørgensen Varamedlem :per Per Morten...