Referat årsmøte for FTK, 27.02.13

 

Referatet følger sakslisten.

 

1)     Vi godkjenner innkallelsen og kommer frem til at det er godkjent å kalle inn til møte gjennom Facebook, også i tiden fremover.

 

2)     Valg av ordstyrer : Axel Bendiksby

Referent: Kari Anne B. Jørgensen

 

3)     Årsberetningen:

Klubben har sikret seg sponsing på henholdsvis 5000 og 10000 over tre år, 2 år igjen av denne avtalen. Må skaffe flere sponsorer.

Draktene er på plass og alle kan løpe å kjøpe. , har også fått vimpler  på plass for markedsføring av klubben.

Medlemstallet har triplet seg, noe FTK er veldig fornøyd med.

Fortsette med treningstri på Tunevannet som var vellykket i året som var. Har vært variabelt med deltagere, fra 3-23. Har en egen FB-side med info om datoer og tider. Starter med dette igjen når det er varmt nok i vannet.

Østsfoldtri gikk også av stabelen i året som var, som ble et vellykket arrangement. Der er Østfold tri teknisk ansvarlig.

Klubbmesterskapet var på Kongsten og omegn, alle enige om at det også skal gjentas hvert år. Prøve å få flere til å delta.

 

4)     Josh går gjennom regnskapet for 2012.

Sitter igjen med en del klær (utestående ca 22 000) ellers er klubben ca i -0 nå. Regnskapet er godkjent av årsmøte deltagerne

 

5a) Klubbens involvering i konkurranser kom opp under møtet, og alle er enige om at FTK bør få et fast honorar, muligens en prosentandel av overskuddet/pris pr hode som er med eller lignende. En kompensasjon er på sin plass og styret skal utarbeide faste takster som kan gjelde både for små og store events.

Har også snakket om hvordan man kan få inn ekstra penger på disse arrangementene med evt  mulighet for sponsorene våre med stands, kiosksalg, og lignende. Dette kan også diskuteres fremover, ingen avgjørelse er tatt på dette.

Har også snakket litt om sikkerhet på de arrangementene som FTK ”står for”, hve som har hovedansvaret for dette. Dette skal sjekkes opp.

 

5b) Sponsorer:

Har diskutert litt om hvordan skaffe flere. Kan gjøres ganske enkelt med at folk i klubben spør litt rundt, snakker med folk de kjenner og huske på at ”alle monner drar”.

Gått litt forsiktig gjennom priser for ferdigtrykket reklame på tridraktene, forslag på minst 5000,- i 3 år. Men dette kan også diskuteres.

Andre forslag er  beachflags og evt stands for våre sponsorer mot betaling.

5c) Treningsleir/samlinger:

Prøve å engasjere flere klubber og holde noen samlinger, i både stor og liten skala. Dette diskuteres nærmere når styret har møte, men alle forslag fra klubbens medlemmer er interessante og mottas med takk.

 

5d) Ekstra bankkonto:

Klubben godkjenner at dette er en styreavgjørelse, ekstra bankkonto  blir godkjent på stedet.

 

5e) Bedre samarbeid i styret med flere spesifiserte  oppgaver:

Alle tilstedeværende på årsmøtet var enige om at kommunikasjonen innad i styret bør fungere bedre. Det bør bli satt opp faste møter minst tre ganger i året, samt kommunikasjon på evt Facebook i egen lukket gruppe, for mindre formelle samtaler og idemyldring.

 

5f) webansvarlig/hjemmeside:

Ble vedtatt at Stian Mathisen tar på seg ansvaret for dette, kostnader rundt dette tar styret seg av. Målet er en velfungerende hjemmeside med informasjon om alt fra treningstri, til relevant informasjon om klubben, rekruttering, mål osv.

 

5g) Kontingent:

Kommet frem til  250,-  i 2013 . Familierabatt : kr 100 på medlem nr 2 i samme familie, deretter kun kr 10 pr familiemedlem etter dette.

 

6) Valg av styret og tillitsvalgte: 

Leder: Axel Bendiksby

Nestleder: Thomas Andresen

Kasserer: Joshua Lisac

Styremedlem nr 1) Geir Engdahl

Styremedlem nr 2) Stian Lindberg Mathisen

Styremedlem nr 3) Kari Anne B. Jørgensen

Varamedlem: Per Morten Ellingsen

Valgkomite: Kordian Staniszewski og Helge Ingwersen

 

 

Referatet skal godkjennes på neste styremøte.