På årsmøte 2013 ble følgende styre valgt inn:

Leder: Axel Bendiksby
Nestleder: Thomas Andresen
Kasserer: Joshua Lisac
Styremedlem 1: Geir Engdahl
Styremedlem 2: Stian Lindberg Mathisen
Styremedlem 3: Kari Anne B. Jørgensen
Varamedlem :per Per Morten Ellingsen