Årsmøtet ble avholdt virtuelt over Teams. Under ligger signerte utgaver av møteprotokoll og regnskap