Styret innkaller herved til digitalt årsmøte i Fredrikstad triatlonklubb.

Årsmøtet avholdes den 04.05.2021 klokken 19:00 på Teams eller Join.
Link vil sendes på registrert e-postadresse ca en uke før møtet holdes.

Dette er en spesiell situasjon for oss alle, og vi avholder et forenklet møte hvor vi kun tar opp de
nødvendigste sakene på årsmøtet. Denne gang vil det bli en gjennomgang av økonomi, samt valg av
nødvendige representanter til administrative oppgaver i klubben vår.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært betalende medlem av idrettslaget i minst én
måned, eller ha betalt kontingenten for 2020. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Vi i styret håper så mange som mulig logger seg på for å være med å forme klubben slik at driften
blir slik flertallet ønsker.

Med vennlig hilsen
Styret