UTSATT PGA. SMITTESITUASJONEN I REGIONEN – Ny dato kommer

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad triatlonklubb.
Årsmøtet avholdes den 10.02.2020 klokken 19:00klubbhuset til Begby IL. Adresse: Smaragdveien 7. 1639 Gamle Fredrikstad.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27.01.2021 til triterje68@gmail.com . Vedlagt mal (se nederst) skal brukes.
Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og Facebook side.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært betalende medlem av idrettslaget i minst én måned, eller ha betalt kontingenten for 2020.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Vi i styret håper så mange som mulig møter for å være med å forme klubben slik at driften blir slik flertallet ønsker.
Det gjøres oppmerksom på at møtet kan komme til å utsettes eller gjøres online dersom smittesituasjonen tilsier det.


Bevertning: Kaffe/ brus og noe å bite i.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret